info@enef.co Call Us 0912 0 28 81 28

چگونگی حرکت کربن دی اکسید در سطح کره زمین

یک مدل کامپیوتری فوق العاده ناسا نشان می دهد که چگونه دی اکسید کربن در جو زمین در سراسر کره زمین حرکت می کند. در این چرخش دیده می شود که گاز گلخانه ای منتشر شده مانند باد حرکت کرده و از منبع تولید خود دور می شود. این مدل همچنین تفاوت میزان کربن دی اکسید موجود در نیمکره شمالی و جنوبی را نشان می دهد. تغییرات متمایز در غلظت های دی اکسید کربن با تغییر فصول و چرخه رشد گیاهان و درختان نیز در سرتاسر سال نشان داده شده است.

 

دانلود فیلم مدلسازی حرکت کربن دی اکسید

 

 

 

 

 

 

 

آلودگی کربن جهانی به بالاترین سطح می رسد

گزارش های جدید نشان می دهد که در سال 2017 آلودگی ناشی از گاز کربن به بالاترین سطح خود رسیده است.

پروژه جهانی کربن اعلام کرده، که در سال 2017 بالاترین سطح آلودگی کربن ثبت شده است. انتشار گاز کربن دی اکسید حاصل از فعالیت های انسانی و سوخت های فسیلی به طور خاص تا پایان سال جاری به بالاترین سطح خواهد رسید.

 

در سه سال گذشته، انتشار دی اکسید کربن از سوخت های فسیلی و صنعت، رشد قابل ملاحظه ای داشته است. با این وجود تحلیل گران برای سال 2017، رسیدن به بالاترین سطح را زود می دانستند. زیرا با توجه به رشد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر طی 5 سال گذشته (14 درصد در هر سال)، کاهش تولید کربن دی اکسید در برخی از نقاط جهان انتظار می رفت.

براساس یافته های پروژه های جهانی کربن، افزایش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سوخت های فسیلی و صنعتی به میزان 2 درصد انتظار می رفت. این با در نظر گرفتن عملکرد کشور هایی است که میزان مصرف سوخت های فسیلی را با سرعت کافی کاهش نداده و یا کشورهایی که استفاده از سوخت های فسیلی را از سر گرفته اند.

همچنین کاهش میزان انتشار گاز کربن دی اکسید در ایالت متحده و اروپا با سرعت کمی انتظار می رود. میزان کاهش انتشار در کشور های اروپایی کمتر از میزان کاهش آن در دهه گذشته بوده است. همچنین ایالت متحده میزان مصرف زغال سنگ خود را افزایش می دهد. تحلیل گران اشاره نمودند که کشور های اروپایی  با توجه به سیاست های فعلی خود در مسیر رسیدن به اهداف مربوط به اقلیم در سال 2030 نیستند و باید برای انجام تعهدات خود تا سال 2050 آماده شوند. کشور پیشرویی مانند آلمان، هنوز 40 درصد از انرژی خود را از زغال سنگ دریافت می کند.

همچنین افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در کشور هند به میزان 2 درصد در این سال پیش بینی شده است که روند رو به بهبودی است زیراکه در دهه گذشته هر ساله 6 درصد افزایش انتشار کربن در این کشور دیده می شد. با توجه به اقدامات تأثیرگذار آژانس بین المللی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در این کشور به سرعت پیشرفت کرده است و تا سال 2022 بیش از دو برابر خواهد بود.

همچنین مطالعات نشان می دهد که میزان انتشار گازهای گلخانه ای در کشور چین بعد از دو سال کاهش، امسال به میزان 3.5 درصد رشد یافته است و این مهمترین دلیل رشد جهانی انتشار گازهای گلخانه ای است. این رشد به دلیل افزایش 3 درصدی مصرف زغال سنگ می باشد. زغال سنگ هنوز منبع اصلی سوخت در چین است و چهار صنعت برق، فولاد، سیمان و مواد شیمیایی بیش از 80 درصد از مصرف زغال سنگ این کشور را به خود اختصاص می دهند.  در سه بخش اول سال 2017، تولید برق و فولاد به ترتیب 6.9 و 6.3 درصد افزایش یافت. همچنین به دلیل سطوح بارندگی در چین امکان استفاده از تولید برق آبی در سطح بالا برای این کشور وجود ندارد.

مساله رشد گازهای گلخانه ای در سال جاری ممکن است موقت و یا یک صعود ناخواسته باشد. روند های طولانی تر نشان می دهد که امکان و توانایی کاهش میزان کربن جهت تحقق اهداف کاهش دمایی توافقات پاریس وجود دارد. با وجود اینکه 49 کشور در معرض اثرات نامطلوب تولید گازهای گلخانه ای خود هستند شانس مقابله با افزایش حرارت کمتر از 2 درجه به منظور داشتن حداقل اثرات نامطلوب اقلیمی وجود دارد اما امکان تحقق آن تا سال 2020 نشدنی است و اگر کشورها به تمام تعهدات خود طبق توافق نامه پاریس عمل کنند انتظار می رود تا سال 2030 به اهداف آن دست یابند.

بر اساس توافق نامه پاریس، کشور ها باید تا سال 2020 برنامه های اقلیمی خود را به روزرسانی کنند. اگر ما در سال های آینده شاهد اخبار متفاوتی از پروژه کربن جهانی باشیم و از خطرناک ترین اثرات اقلیمی جلوگیری کنیم، میزان انتشار گازهای گلخانه ای به طور مداوم کاهش می یابد.

 

 

بررسی اثر تعویض ناخواسته هوا بر میزان مصرف انرژی

 

خروج هوا درون فضاهای کنترل شده به بیرون ساختمان و جایگزینی آن با هوای بیرون باعث می گردد که هوای داخل ساختمان با دمایی که در محدوده آسایش حرارتی قرار دارد، از ساختمان خارج شود و در دوره گرمایش با هوای سرد بیرون و در دوره سرمایش با هوای گرم بیرون، جایگزین گردد. هوای وارد شده به ساختمان مجددا تا دمای داخل، گرم و یا سرد گردد. برای افزایش و یا کاهش دمای هوای ورودی به ساختمان و رساندن آن به دمای محیط داخل، نیاز به صرف انرژی است. بنابر این تعویض هوای داخل و خارج، مصرف انرژی ساختمان ها را افزایش می دهد.

از آنجا که در دوره گرمایش، همیشه دمای هوای بیرون کمتر از دمای هوای داخل فضاهای کنترل شده است، تعویض هوای داخل با خارج، منجر به جایگزینی هوای گرم داخل با هوای سرد خارج شده و افزایش دمای هوای سرد ورودی تا دمای شرایط آسایش، مستلزم صرف انرژی گرمایشی است. بنابراین تعویض هوا در دوره گرمایش، همیشه منجر به افزایش مصرف انرژی گرمایشی می گردد. در دوره سرمایش و زمانیکه دمای هوای خارج بیشتر از مرز بالایی شرایط آسایش حرارتی است نیز، اتفاقی مشابه رخ می دهد و بایستی هوای گرمی که جایگزین هوای داخل ساختمان شده، سرد گردد و این امر با مصرف انرژی همراه است. در حالیکه زمانیکه دمای هوای داخل ساختمان بالاتر از دمای شرایط آسایش حرارتی است ولی دمای هوای بیرون در محدوده شرایط آسایش حرارتی و پایین تر از آن است، تعویض هوای داخل و خارج، منجر به جایگزینی هوای خنک بیرون با هوای گرم داخل می گردد و این امر منجر به کاهش مصرف انرژی سرمایشی می شود. در این حالت، تعویض ناخواسته هوا همچون تهویه طبیعی عمل نموده، به تأمین شرایس آسایش حرارتی بدون صرف انرژی کمک می نماید. البته این مساله تنها در مواقع خاصی از سال و در اقلیم هایی که تابستان های بسیار گرم ندارند، رخ می دهد.

با توجه به اینکه تعویض هوای داخل و خارج منجر به صرف انرژی برای تغییر دمای هوای ورودی تا محدوده شرایط آسایش حرارتی می گردد، یکی از راه های کاهش مصرف انرژی ساختمان ها، هوابندی پوسته حرارتی آن است.

 

مصرف انرژی گرمایشی، سرمایشی و روشنایی ساختمان های اداری با میزان متفاوت تعویض هوا (کیلووات ساعت بر متر مربع در سال)

مصرف انرژی سرمایشی ساختمان های اداری با میزان متفاوت تعویض هوا (کیلووات ساعت بر متر مربع در سال)

مصرف انرژی کل ساختمان های اداری با میزان متفاوت تعویض هوا (کیلووات ساعت بر متر مربع در سال)

مصرف انرژی اولیه برای گرمایش، سرمایش و روشنایی ساختمان های اداری با میزان متفاوت تعویض هوا

(کیلووات ساعت بر متر مربع در سال)

 

برگرفته از کتاب ساختمان های اداری انرژی کارا، بهره وری انرژی با طراحی معماری، فرشاد نصراللهی.

 

 

بررسی اثر جهت گیری ساختمان ها بر میزان مصرف انرژی

جهت گیری ساختمان در میان همه فاکتورهای معماری، یکی از مهمترین عوامل در رابطه با صرفه جویی انرژی می باشد. یافتن جهت گیری بهینه برای یک ساختمان و طراحی ساختمان با این جهت گیری می تواند منجر به صرفه جویی انرژی زیادی گردد. میزان پتانسیل صرفه جویی انرژی از طریق جهت گیری بهینه، با توجه به شرایط اقلیمی، کاربری ساختمان، مقاومت حرارتی پوسته ساختمان و غیره متفاوت است.

به منظور مطالعه تأثیر جهت گیری بر میزان مصرف انرژی (گرمایشی، سرمایشی، روشنایی)، یک ساختمان اداری پایه با سه طبقه، در اقلیم شهر جدید هشتگرد مورد بررسی قرار گرفته است. جهت گیری برای نمایی به کار می رود که بیشترین مساحت پنجره را دارد، یعنی به ساختمانی که بیشترین سطح پنجره را در جبهه روبه روی جنوب دارد، ساختمان با جهت گیری جنوبی اطلاق می گردد.

جهت گیری از مبدأ شمال در جهت عقربه های ساعت در گام های 10 درجه ای سنجیده می شود.

 

انرژی گرمایشی: کمترین مصرف انرژی گرمایشی ساختمان زمانی اتفاق می افتد که ساختمان دارای جهت گیری جنوبی با 10 درجه انحراف به سمت شرق است.

زیرا که در ساعات اولیه روز در زمستان نیاز به انرژی گرمایشی بیشتری هست و با انحراف به سمت شرق در این ساعات میزان تابش خورشید بیشتری دریافت خواهد شد.

 

مصرف انرژی گرمایشی ساختمان های اداری با جهت گیری های متفاوت (کیلووات ساعت بر مترمربع در سال)

 

انرژی سرمایشی: ساختمان با جهت گیری شمالی کمترین میزان مصرف انرژی سرمایشی را داراست. به طور کلی با جهت گیری شرقی و غربی بیشترین میزان مصرف انرژی و با چرخش به سمت شمال و جنوب، مصرف انرژی کاهش می یابد. دلیل آن کم بودن زاویه ارتفاع خورشید در هنگام طلوع و غروب می باشد که در نتیجه تابش بیشتری وارد فضاهای داخلی شده اما در چرخش خورشید از شرق به غرب، به دلیل افزایش زاویه ارتفاع خورشید، بخش زیادی از اشعه های آن نمی تواند از طریق پنجره ها وارد ساختمان شود. در نتیجه جهت گیری باید به گونه ای باشد که کمترین میزان تابش در تابستان وارد ساختمان شود تا به منظور جبران آن، میزان کمتری انرژی سرمایشی مصرف گردد.

 

مصرف انرژی سرمایشی ساختمان های اداری با جهت گیری های متفاوت (کیلووات ساعت بر مترمربع در سال)

 

انرژی روشنایی: اثر جهت گیری ساختمان های اداری بر مصرف انرژی روشنایی نسبت به مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی اندک است.

 

مصرف انرژی روشنایی ساختمان های اداری با جهت گیری های متفاوت (کیلووات ساعت بر مترمربع در سال)

 

مقایسه میزان مصرف انرژی گرمایشی، سرمایشی و روشنایی ساختمان های اداری با جهت گیری های متفاوت (کیلووات ساعت بر مترمربع در سال)

 

انرژی کل: از آنجا که مصرف انرژی گرمایشی ساختمان های اداری در این اقلیم از مصرف انرژی سرمایشی و روشنایی بیشتر است، رفتار مصرف انرژی کل بیشتر متأثر از مصرف انرژی گرمایشی بوده و رفتاری نزدیک به مصرف انرژی گرمایشی دارد.

 

مصرف انرژی کل ساختمان های اداری با جهت گیری های متفاوت (کیلووات ساعت بر مترمربع در سال)

 

انرژی اولیه: همانند مصرف انرژی کل، مصرف انرژی اولیه ساختمان های اداری با جهت گیری جنوبی کمترین میزان را داراست. ساختمان های اداری رو به شمال نیز دارای مصرف انرژی اولیه کمی می باشند. مصرف انرژی اولیه پایین با جهت گیری جنوبی به دلیل مصرف انرژی گرمایشی اندک و انرژی سرمایشی نسبتا پایین ساختمان با این جهت گیری می باشد. مصرف انرژی اولیه ساختمان های اداری با جهت گیری رو به شمال نیز مقداری بسیار پایین دارد، چراکه در این جهت، ساختمان حداقل مصرف انرژی سرمایشی را دارد و به دلیل بالا بودن ضریب انرژی اولیه آن، تأثیر بسیاری بر میزان مصرف انرژی اولیه می گذارد.

 

مصرف انرژی اولیه ساختمان های اداری با جهت گیری های متفاوت (کیلووات ساعت بر مترمربع در سال)

 

مقایسه میزان مصرف انرژی کل و انرژی اولیه ساختمان های اداری با جهت گیری های متفاوت (کیلووات ساعت بر مترمربع در سال)

 

برگرفته از کتاب ساختمان های اداری انرژی کارا، بهره وری انرژی با طراحی معماری، فرشاد نصراللهی.

اشتراک گذاری این صفحه

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 تلفن:     345  91  377 - 031

تلفکس: 344  91  377 - 031

تلفن همراه: 28  81  028  0912

اصفهان، بلوار کشاورز، سه راه سیمین، ساختمان آرش، واحد 501

ساعات کار

ساعات کار و دسترسی تلفنی با شماره های ثابت

شنبه تا چهارشنبه: 8:00 تا 18:00

پنج شنبه: 8:00 تا 16:00

زمان دسترسی تلفنی با تلفن همراه

شنبه تا پنجشنبه: 8:00 تا 20:00

  

پرسش از کارشناس

درباره ما

 فعالیت غالب مهندسین مشاور آرشیدز انجام پروژه های پژوهشی و اجرایی معماری و شهرسازی بصورت عام و بویژه با رویکرد بهره وری انرژی و همچنین آموزش شبیه سازی انرژی در   ساختمان ها از جمله با نرم افزار مدلسازی دیزاین بیلدر می باشد.  

از دیگر فعالیتهای مهندسین مشاور آرشیدز، مشاوره به شرکتهای مشاور معماری در پروژه های بزرگ معماری برای دستیابی به بهره وری انرژی و طراحی ساختمانها با مصرف انرژی کم و یا انرژی صفر می باشد.

دریافت خبرنامه

برای دریافت خبرنامه و اطلاع از زمان دوره های مدلسازی با نرم افزار دیزاین بیلدر، ایمیل و یا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید