info@enef.co Call Us 0912 0 28 81 28

معرفی مجموعه تألیفات آقای دکتر فرشاد نصراللهی

   

 

 

کتاب جلد نه:

Intelligent Design using Solar-Climatic Vision, Energy and comfort Improvement in Architecture and Urban Planning using SOLARCHVISION.

Young Cities Research Paper Series, Volume 09.

طراحی هوشمند با استفاده از رویکرد انرژی خورشید و اقلیم، بهبود شرایط آسایش و مصرف انرژی در طراحی معماری و برنامه ریزی شهری.

 "مجوعه مقالات تحقیقاتی پروژه شهر های جوان، جلد نه"

مؤلف: مجتبی صمیمی، فرشاد نصراللهی

زبان: انگلیسی

این کتاب به خورشید و اثرات مثبت و منفی تابش آن بر ساختمان ها در اقلیم های مختلف می پردازد و شناختی عمیق نسبت به اثرات تابش و دما بر مصرف انرژی ساختمان ها برای خواننده ایجاد می نماید.

 

فصل اول: به بررسی وضعیت حرکت و تابش خورشید و سایر موارد مرتبط در سراسر جهان می پردازد.

فصل دوم: در این فصل به خورشید، اقلیم، معماری و تأثیرات آن ها بر یکدیگر پرداخته شده است.

فصل سوم: در این فصل نیز به تجزیه و تحلیل فضایی خورشید و اقلیم در طراحی و تأثیرات بر فرم ساختمان می پردازد.

فصل چهارم: این فصل، چگونگی کاربرد اثرات خورشید و اقلیم برا طراحی معماری و برنامه ریزی شهری را مورد بررسی قرار می دهد.

 

برخی از صفحات کتاب

 

 

 

کتاب جلد هشت:

Green Office Buildings, Low Energy Demand through Architectural Energy Efficiency.

Young Cities Research Paper Series, Volume 08.

ساختمان اداری سبز، بهره وری انرژی با طراحی معماری "مجوعه مقالات تحقیقاتی پروژه شهر های جوان، جلد هشت"

مؤلف: فرشاد نصراللهی

زبان: انگلیسی

این کتاب روش بهینه کردن ساختمان ها از نظر مصرف انرژی را بیان نموده و مراحل طراحی یک ساختمان اداری انرژی کارا و پایدار در شرایط اقلیمی ایران (تهران) را نشان می دهد.

استفاده از راه کارهای کاهش دهنده مصرف انرژی حاصل از روش بهره وری انرژی با معماری انرژی کارا در روند طراحی باعث می گردد که مصرف انرژی، میزان انتشار دی اکسید کربن و همچنین بهای انرژی مصرفی ساختمان کاهش یابد.

 

 

فصل اول: به معرفی شهر جدید هشتگرد و تحلیل اقلیم آن پرداخته می شود.

فصل دوم: این فصل با عنوان بهره وری انرژی با معماری انرژی کارا به ارائه ویژگی های معماری و بیان تأثیر آن در کاهش میزان مصرف انرژی در ساختمان ها می پردازد. در این فصل عوامل معماری تأثیرگذار مانند جهت گیری و کشیدگی ساختمان، درصد بازشوها در جهت های مختلف، اندازه و نوع سایبان ها و نحوه کنترل سایبان های متحرک، میزان و زمان نیاز به تهویه طبیعی، فرم ساختمان و غیره با جزئیات بررسی شده است.

فصل سوم: در این فصل به روند طراحی یک ساختمان انرژی کارای اقتصادی با عنوان ساختمان اداری نسل جدید به همراه نقشه ها و سایر مدارک، در اقلیم تهران (شهر جدید هشتگرد) می پردازد.

فصل چهارم: در این فصل به روشی برای بهینه کردن سطح و زوایای استفاده از سیستم های خورشیدی پرداخته می شود.

 

برخی از صفحات کتاب

 

 

کتاب جلد چهار:

Energy Efficient Housing for Iran, Pilot Building in Hashtgerd New Town

Young Cities Research Paper Series, Volume 04

خانه های انرژی کارا برای ایران، نمونه موردی در شهر جدید هشتگرد

"مجوعه مقالات تحقیقاتی پروژه شهر های جوان، جلد چهارم"

مؤلفین: فرشاد نصراللهی، فیلیپ ویهاگه، عفت االسادات شهریاری، عباس ترکاشوند.

زبان: انگلیسی

 

این کتاب به طراحی ساختمان های مسکونی کم انرژی برای شرایط ایران و شهر جدید هشتگرد به عنوان نمونه موردی پرداخته و در کنار بیان شیوه ای پژوهشی برای بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان های مسکونی، چندین شیوه متفاوت برای طراحی ساختمان های مسکونی انرژی کارا را از دیدگاه های مختلف بیان می نماید. 

فصل اول: به معرفی شهر جدید هشتگرد، بررسی ایده های طراحی برای یک شهر انرژی کارا و پایدار و طراحی معماری برای یک نمونه ساختمان انرژی کارا در این شهر می پردازد.

فصل دوم: طراحی معماری می تواند به عنوان یک اقدام بسیار مؤثر اما کم هزینه برای بهینه کردن انرژی در ساختمان ها استفاده شود. در این فصل به اثرات طراحی معماری بر میزان انرژی سرمایشی، گرمایشی و اولیه مورد نیاز در یک ساختمان مسکونی در اقلیم تهران می پردازد. همچنین با مدلسازی تیپ های متعدد ساختمان ها و تحلیل نتایج به دست آمده، فاکتور های معماری که به بیشترین میزان، مصرف انرژی ساختمان را در اقلیم تهران کاهش می دهند، مشخص گردیده اند.

فصل سوم: در این فصل به روند طراحی یک مجتمع مسکونی به همراه نقشه ها و سایر مدارک، در اقلیم تهران (شهر جدید هشتگرد) می پردازد.

فصل چهارم: به بررسی نمونه موردی، ساختمان مسکونی نسل جدید به همراه گرفتن اصولی از گذشته و طراحی براساس نیاز آینده می پردازد.

فصل پنجم: به بررسی فرآیند طراحی معماری برای شهر جدید هشتگرد می پردازد.

 

برخی از صفحات کتاب

 

 

کتاب جلد دو:

Accomplishments and Objectives "Young Cities Research Paper Series, Volume 02"

اهداف و دستاوردها "مجوعه مقالات تحقیقاتی پروژه شهر های جوان، جلد دوم"

ویراستاران: رودولف شفر، فرشاد نصراللهی، هولگر اولنبورگ، فلوریان اشتلماخر

زبان: انگلیسی

 

مجموعه حاضر به عنوان دومین جلد از سری مقالات پژوهشی پروژه تحقیقاتی شهر های جوان، نتایج علمی پروژه تحقیقاتی مشترک ایران و آلمان با عنوان "شهرهای جوان- توسعه بافت شهری انرژی کارا در منطقه تهران- کرج" را ارائه می دهد.

هدف سری مقالات پژوهشی شهر های جوان ارائه نتایج و دستاوردهای علمی حاصل از این پروژه می باشد.

 

این مجموعه دارای چهار فصل اصلی شامل پس زمینه های پروژه، اهداف و رویکرد روش شناختی پروژه، نتایج و پیشرفت پروژه تا زمان انتشار این مجموعه و نگاهی به روند توسعه آتی پروژه، می باشد.

 

برخی از صفحات کتاب

 

 

کتاب جلد یک: اهداف و دستاوردها "مجوعه مقالات تحقیقاتی پروژه شهر های جوان، جلد اول"

ویراستاران: رودولف شفر، طیبه پرهیزکار، فرشاد نصراللهی، هولگر اولنبورگ، غزال راهب، فلوریان اشتلماخر

زبان: فارسی

 

مجموعه حاضر اولین مجموعه مقالات از مستندات تهیه شده در راستای ارایه نتایج علمی پروژه تحقیقاتی مشترک ایران و آلمان با عنوان "شهرهای جوان- توسعه بافت شهری انرژی کارا در منطقه تهران- کرج" می باشد. مجموعه مقالات شهرهای جوان با هدف ارایه نتایج و دستاوردهای علمی حاصل از پروژه های شهرهای جوان و تحقیقات کارشناسان ارشد و دانشجویان دکترا و فوق دکترا در زمینه های مرتبط تدوین شده است. مجموعه حاضر به مناسبت اتمام اولین پروژه پایلوت در شهر جدید هشتگرد انتشار می یابد.

1- درفصل اول، اطلاعاتی کلی در رابطه با موضوع پروژه شهرهای جوان ارائه خواهد گردید. همچنین شهر جدید هشتگرد معرفی خواهد شد و مقاله دوم این فصل به بررسی وضعیت فعلی مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن در ایران و بهینه سازی مصرف انرژی در این بخش به عنوان نکته مقدماتی و اولیه پروژه می پردازد.

2- در فصل دوم بر پایه پیشینه بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساخت و ساز و توسعه شهری در ایران و نیز سیاست های مسکن و برنامه شهرهای جدید در کشور، این بخش به معرفی اهداف و رویکرد پروژه تحقیقاتی "شهرهای جوان – توسعه بافت شهری انرژی کارا در منطقه تهران – کرج" می پردازد. همچنین در مقاله اول این فصل به معرفی هدف و رویکرد اصلی پروژه یعنی "بهینه سازی شهری مصرف انرژی" پرداخته شده است.

3- ر فصل سوم، ابتدا پروژه های پایلوت مختلف و نیز نتایج حاصله در قالب پروژه کلی شهرهای جوان ارائه می گردد. این پروژه های پایلوت که توسط محققان رشته های مختلف علمی و در فرایند تحقیقاتی و برنامه ریزی یکپارچه در حال انجام هستند، شامل پروژه های پایلوت کیفیت نوین، فناوری نوین، منطقه ۳۵ هکتاری، ساختمان اداری نسل جدید و نیز ساختمان آموزشی نسل جدید یا مرکز لایف می باشند. سپس تمامی ابعاد چهارده گانه پروژه در ارتباط با اهداف آنها و دستاوردهایی که تا کنون به همراه داشته اند، عرضه می گردد تا بیانگر طیف وسیعی از موضوعات تحقیقاتی در قالب کل پروژه باشد.

4- فصل چهارم نیز نگاهی کلان به برخی جنبه های عمده توسعه آتی پروژه خواهد داشت.

 

برخی از صفحات کتاب

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اشتراک گذاری این صفحه

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 تلفن:     345  91  377 - 031

تلفکس: 344  91  377 - 031

تلفن همراه: 28  81  028  0912

اصفهان، بلوار کشاورز، سه راه سیمین، ساختمان آرش، واحد 501

ساعات کار

ساعات کار و دسترسی تلفنی با شماره های ثابت

شنبه تا چهارشنبه: 8:00 تا 18:00

پنج شنبه: 8:00 تا 16:00

زمان دسترسی تلفنی با تلفن همراه

شنبه تا پنجشنبه: 8:00 تا 20:00

  

پرسش از کارشناس

درباره ما

 فعالیت غالب مهندسین مشاور آرشیدز انجام پروژه های پژوهشی و اجرایی معماری و شهرسازی بصورت عام و بویژه با رویکرد بهره وری انرژی و همچنین آموزش شبیه سازی انرژی در   ساختمان ها از جمله با نرم افزار مدلسازی دیزاین بیلدر می باشد.  

از دیگر فعالیتهای مهندسین مشاور آرشیدز، مشاوره به شرکتهای مشاور معماری در پروژه های بزرگ معماری برای دستیابی به بهره وری انرژی و طراحی ساختمانها با مصرف انرژی کم و یا انرژی صفر می باشد.

دریافت خبرنامه

برای دریافت خبرنامه و اطلاع از زمان دوره های مدلسازی با نرم افزار دیزاین بیلدر، ایمیل و یا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید